شرکت فاوا پردیس زندگی و سلامت ما

«زندگی و سلامت ما» یک شرکت تکنولوژی محور حوزه سلامت  است که در سال ۲۰۱۵ با هدف آگاه سازی، پیشگیری و ارتقای سطح سلامت جامعه تاسیس شده است. این شرکت در مدت فعالیت خود همواره کوشیده که همسو با سیاست‌های نوین سازمان جهانی بهداشت، دستیابی به سلامت را در مفهومی فراتر از کلیشه‌های سنتی امکان‌پذیر ساخته و فرهنگ خودمراقبی و پیشگیری را در زندگی روزمره افراد جامعه نهادینه کند.

شرکت فاوا پردیس زندگی و سلامت ما