بوت کمپ های اشتغالزایی

در سالهای اخیر و با ورود دانش آموختگان بدون مهارت به بازار کار به خوبی دریافته ایم که دانشگاه ها نمی توانند محل خوبی برای آموزش مهارت های واقعی به افراد باشند. از این رو شتابدهنده سیوان برنامه بوت کمپ های اشتغالزایی خود را در زمینه اقتصاد دیجیتال آغاز نموده است. این بوت کمپ ها که به صورت حضوری و غیر حضوری برگزار می شود امکان یادگیری مهارت هایی را به فرد می دهد که برای شروع به اشتغال برای وی مورد نیاز می باشد. اولین دوره بوت کمپ های اشتغالزایی بوت کمپ برنامه نویسی موبایل زعفران کد می باشد که با حمایت ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان و ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی در حال برگزاری است.

افراد آموزش دیده می توانند بر اساس مهارت های فراگیری شده خود در سه حالت به فعالیت مشغول باشند:

  • استخدام در شرکت ها و سازمان هایی که به تخصص فراگیری شده نیاز دارند.
  • اشتغال به صورت فریلنسر (که در این صورت امکان حضور در پلتفرم های کسب و کاری تخصصی برای آنها وجود دارد.)
  • تیم سازی و کارآفرینی از طریق ایجاد کسب و کارهای نوپا (در این صورت افراد با تشریک ایده و تیم سازی با یکدیگر می توانند به کمک شتابدهنده ها کسب و کارهایی را در حوزه اقتصاد دیجیتال راه اندازی نمایند.)