استارتاپ ها

شتابدهنده سیوان در حال حاضر بیش از 50 استارتاپ در حوزه های مختلف و در مراحل مختلف پیش‌شتابدهی، شتابدهی و پساشتابدهی دارد. سیوان توانسته است ساختار اکوسیستم خود را به گونه ای بسازد که تمامی گروه ها در محیطی پویا و خلاق در کنار هم به فعالیت مشغول باشند و علاوه بر امکاناتی که شتابدهنده در اختیار آنها قرار می دهد، از ظرفیت خالی یکدیگر نیز استفاده نموده و خود نیز به پیشرفت هم کمک نمایند. ایجاد چنین جوی صمیمی باعث هم افزایی چند برابری گروه ها در کنار هم شده است.