سیوان استیشن

سیوان استیشن از سال ۲۰۱۶فعالیت خود را ذیل شرکت توسعه کسب و کار MTeam و با هدف حمایت و شتابدهی به استارتاپ های حوزه اقتصاد دیجیتال آغاز نمود. شتابدهنده سیوان با اتکا بر تجربه موفق تجاری سازی تعداد بسیار زیادی از پروژه های خود با داشتن مشاورها و راهنمایان بسیاری سعی دارد به گسترش اکوسیستم کارآفرینی ایران کمک نماید. سیوان ۱۴ امکان ویژه را برای تسریع فرآیند رشد در اختیار استارتاپ های قرار می دهد. شناسایی افراد با انگیزه و مستعد و سرمایه گذاری آموزشی بر روی آنها از دیگر اقداماتی است که سیوان برای توسعه اکوسیستم کارآفرینی انجام میدهد. سیوان علاوه بر این خدمات ویژه ای را به سازمان ها در راستای بسترسازی نوآوری سازمانی و تسهیل ورود سازمان ها به اکوسیستم استارتاپی نیز ارائه می نماید.

 

890

طرح های بررسی شده

130

پیش شتابدهی

42

شتابدهی

10

شرکت های خروجی


برنامه ها

Stories

خواندنی ها

شبکه همکاران